U

U juː same as you
ugly ˈəɡliː
unaimed ənˈɛɪmd cf. unnamed
uncle ˈəŋkəl
unctuous ˈəŋktʃuːəs three syllables
unit ˈjuːnɪt
unnamed ənˈnɛɪmd cf. unaimed
uphill əpˈhɪl
upsilon ˈʊpsɪlɒn oops
URL ˈjuːɑːˌrɛl not like earl
us əs cf. is
used juːzd i.e. “utilised”
used juːst i.e. “was accustomed”
usurer ˈjuːʒərə
uvula ˈjuːvjuːlə and likewise uvular