Z

Z zɛd not ziː
zebra ˈziːbrə less often ˈzɛbrə
zephyr ˈzɛfə
zeppelin ˈzɛpəlɪn not as German
zero ˈzɪərəʊ
zeta ˈziːtə not as Ancient Greek
ziggurat ˈzɪɡəræt
zither ˈzɪðə cf. thither
zoology zuːˈɒlədʒiː
zygo­dactylous ˌzɑɪɡəʊˈdæktɪləs
zymurgy ˈzɑɪˌmɜːdʒiː